שמרית יקותיאלי - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:שמרית יקותיאלי
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:16/2/1986
סימוכין: עדכון