שפי מלק-בן יוסף - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:שפי מלק
הערך המעודכן:שפי מלק-בן יוסף
סימוכין: עדכון שם
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה