תמר עמית יוסף - היסטוריית עדכונים

הוספת מפתחות - משפחה
הערך המעודכן:
  • אמא מפורסמת
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - מקצועות ואמנויות
הערך המעודכן:
  • מדבבים
סימוכין: עדכון
עדכון שם האדם
הערך המקורי:תמר עמית יוסף
הערך המעודכן:תמר עמית יוסף
סימוכין: שחזור
הוספת מפתחות - צבא וביטחון
הערך המעודכן:
  • גלצניקים
סימוכין: http://www.glz.co.il/1402-8207-he/Galatz.aspx