תנועה מגונה - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • גל זייד: מיכאל קליינהאוס
 • קרן מור: תמר קליינהאוס
 • אשר צרפתי: דרייפוס
 • טל גרושקה: דוד קליינהאוס
 • יעקב איילי: חשמונאי
 • אניה בוקשטיין: ארקדיה
 • מנשה נוי: קצין משטרה
 • ולדימיר פרידמן: שוטר
 • רבקה מיכאלי: מינה קליינהאוס
 • אברהם סלקטר: שמחה
 • שמעון מימרן: המזמין לפגישה
 • אודליה מורה מטלון: שוטרת
הערך המעודכן:
 • גל זייד: מיכאל קליינהאוס
 • קרן מור: תמר קליינהאוס
 • אשר צרפתי: דרייפוס
 • טל גרושקה: דוד קליינהאוס
 • יעקב איילי: חשמונאי
 • אניה בוקשטיין: ארקדיה
 • מנשה נוי: קצין משטרה
 • ולדימיר פרידמן: שוטר
 • רבקה מיכאלי: מינה קליינהאוס
 • אברהם סלקטר: שמחה
 • שמעון מימרן: המזמין לפגישה
 • אודליה מורה מטלון: שוטרת
 • צחי גראד: סוכן ביטוח (קול)
 • אלי אלטוניו
 • אלי מנשה
סימוכין: עדכון
הוספת תפקידים שונים
הערך המעודכן:
 • גלית אשכול: ליהוק
סימוכין: עדכון