5 בינואר

לוח שנה מלא

נולדו

שנה
1998אורי שכיב
1998נועם דובינצ'יק
1991לריאן זוהרוי שאשון
1989אור דניאל
1989דניאלה מילוא
1989רועי דלמדיגו
1987אלעד שבר
1986משי חוג'ה
1984לירון גרטי
1976רועי ארד
1975בן בכר
1974גלי בראון
1968דורון רביץ
1967גלעד גולדשמידט
1964שי גולדמן
1959אילן צלר
1959גבריאל אוטרמן
1958עופר שפריר
1957רפי בוקאי
1955אחלמה פרץ
1950עמוס טל שיר
1927טיטי אקס

נפטרו

שנה
2016מירה מאיר
2006יוסי יבלונקה