ניר בֶּרגמן

{הדקדוק הפנימי}: רותי גרוסמן, [ניר בֶּרגמן], [אורלי זילברשץ], [רואי אלסברג], [דויד גרוסמן]הדקדוק הפנימי: רותי גרוסמן, ניר בֶּרגמן, אורלי זילברשץ, רואי אלסברג, דויד גרוסמן
קרדיט תמונה:
יחסי ציבור