סנדי בר

[צביקה פיק], [סנדי בר]צביקה פיק, סנדי בר
קרדיט תמונה:
אתר רשמי: צביקה פיק