בין השורות (2014)

* לתשומת לבך: קיים עוד בין השורות
עלילה:שהרה בלאו וקבוצת ילדים משוחחת עם אורחים שונים, המדברים על פרקים שונים מספרי התנ"ך
אורך:25 דקות
סוג:תוכנית טלוויזיה
מפתחות:
תנ"ך
ערוץ שידור:
חינוכית