בשר ודם (2016)

עלילה:פני צריכה לבחור בין חיי אחותה לבין האהבה והביטחון שמצאה במחנה השמירה
אורך:23 דקות
סוג:סרט סטודנטים