דופקים בדלת (2018)

עלילה:-----
אורך:155 דקות
סוג:סרט זר מדובב
במקור:Knocking at the Door / 叩門
ערוץ שידור:
אינטרנט