הבוקר הזה ( -1972)

סטטוס:משודר כעת
עלילה:יומן הבוקר של רשת ב'
אורך:שעתיים
סוג:תוכנית רדיו
ערוץ שידור:
רשת ב' הגל הקל

עריכה

ניקולא רוזנבאום
[ -2008]
אברהם בנמלך
[1972-2008]

משתתפים

אריה גולן
מגיש [ -1995]
שלום קיטל
מגיש [1972-1993]
כרמית גיא
מגישה [1987-2003]
חיים זיסוביץ'
מגיש [1989-2003]
מאיר איינשטיין
מגיש [1991-1999]
ישראל סגל
מגיש [1994-1995]
דויד גרוסמן
מגיש [1972-1985]