המשחק המרכזי ( -2004)

סטטוס:משודר כעת
עלילה:תוכנית אקטואליה מסכמת שבוע
סוג:תוכנית טלוויזיה
ערוץ שידור:
ערוץ הכנסת

משתתפים

אטילה שומפלבי
מנחה [ -2006]
רזי ברקאי
[2004-2006]