הפטריוטים ( -2015)

סטטוס:משודר כעת
עלילה:הפאנל הכי ציוני בטלוויזיה יעסוק מידי יום בלב השיח הישראלי-יהודי בהגשת פאנליסטים משתנים
אורך:שעה
סוג:תוכנית טלוויזיה
ערוץ שידור:
ערוץ 20