הקו החם (2000-2002)

עלילה:מאזינים מבקשים שירים ומשאירים הודעות משעשעות בתא הטלמסר
אורך:שעתיים
סוג:תוכנית רדיו
ערוץ שידור:
גלי צה"ל

משתתפים

עירד אשל
מגיש
נתן כהן
מלחין שירים על פי הודעות הטלמסר