יעל ועמרי ( -2012)

סוג:הרכב מוזיקלי
מפתחות:
כוכבי ילדים