לבקשת הקהל (1997-2013)

עלילה:שירים על פי בקשות הקהל בטלמסר התוכנית
אורך:שעה
סוג:תוכנית רדיו
ערוץ שידור:
גלי צה"ל

עריכה

דני קרפל

משתתפים

דני קרפל
מגיש