מתגלגלים לאוצר (2004)

עלילה:מתן אריאל וחברים מבצעים 10 שירי ילדים העוסקים בכלי תחבורה
אורך:35 דקות
סוג:קלטת ילדים
מפתחות:
שירי ילדים

קישורים