עונג שבת עם נתן רביץ (2010-2013)

עלילה:נתן רביץ מארח סביב שולחן השבת אנשי רוח ומדברים על פרשת השבוע
אורך:56 דקות
פרקים:50
סוג:תוכנית טלוויזיה
ז'אנר:
אירוח דת
ערוץ שידור:
ערוץ הידברות

משתתפים

נתן רביץ
מנחה