ערב ערב ( -2017)

סטטוס:משודר כעת
עלילה:תוכנית שעתיים של דיווחי חדשות בתחומים שונים
אורך:שעתיים
סוג:תוכנית טלוויזיה
ערוץ שידור:
כאן 11