ציפורי שיר ( -2009)

סטטוס:משודר כעת
עלילה:שירי ארץ ישראל בהגשה אישית
אורך:שעתיים
סוג:תוכנית רדיו
ערוץ שידור:
רשת ג'

עריכה

ערן ליטוין
אבנר נעים
נועם גיל-אור
[ -2012]
אדם
[2011-2012]
תלמה אליגון רוז
[2011-2012]
אבנר גורלי
[2011]
יואב יפת
[ -2011]
חיים א-דור
[ -2010]
יואב גינאי
[2010-2011]
יובל גנור
[2010-2011]
מיכל רמות
[2009-2011]
אברהם זיגמן
[2009-2010]
טוני פיין
[2010]
סי היימן
[2009-2010]
אסף אשתר
[2009-2010]
דבורה קיציס
[2009]
יורם טהרלב
[2009]

משתתפים

גבי ינון
מגיש
אבנר נעים
מגיש
נועם גיל-אור
מגיש [ -2012]
אדם
מגיש [2011-2012]
תלמה אליגון רוז
מגישה [2011-2012]
אבנר גורלי
מגיש [2011]
יואב יפת
מגיש [ -2011]
ערן ליטוין
מגיש [ -2010]
יואב גינאי
מגיש [2010-2011]
יובל גנור
מגיש [2010-2011]
מיכל רמות
מגישה [2009-2011]
סי היימן
מגישה [2009-2010]
אסף אשתר
מגיש [2009-2010]
יורם טהרלב
מגיש [2009]