קיציס ופרידמן ( -1998)

סוג:צמד קומי
מפתחות:
מערכונים

חברים

איל קיציס
בתפקיד עצמו / דמויות שונות
טל פרידמן
דמויות שונות