רגע של עברית ( -1998)

סטטוס:משודר כעת
עלילה:פינת לשון ובה גלגולי מילים, ביטויים ומקורותיהם
אורך:5 דקות
סוג:תוכנית רדיו
מפתחות:
לשון עברית
ערוץ שידור:
רשת ב'

תסריט

רות אלמגור רמון

משתתפים

מנחם פרי
מגיש