שבע אקטואלי (2017)

עלילה:תוכנית אקטואלית בענייני היום
אורך:שעה
סוג:תוכנית טלוויזיה
ערוץ שידור:
כאן 11