שגב במטבח (2004)

עלילה:שגב משה יבשל בכל שבוע לאורח באולפן ארוחה התואמת את סגנון חייו
אורך:שעה
סוג:תוכנית טלוויזיה
ערוץ שידור:
ערוץ 2

משתתפים

שגב משה
מנחה