שולי רנד מארח (2014)

עלילה:תוכנית אירוח בהגשתו של שולי רנד
אורך:50 דקות
סוג:תוכנית טלוויזיה
מפתחות:
ראיונות
ז'אנר:
אירוח
ערוץ שידור:
ערוץ 20