תוכנית חיסכון ( -2007)

סטטוס:משודר כעת
עלילה:תוכנית בנושאי כלכלה בגובה העיניים
אורך:30 דקות
סוג:תוכנית טלוויזיה
ערוץ שידור:
ערוץ 2