תושב חוזר ( -2011)

סטטוס:משודר כעת
עלילה:דורון נשר בתוכנית שבועית ובה הרהורים ומוסיקה
אורך:שעתיים
סוג:תוכנית רדיו
מפתחות:
ראיונות שבת
ערוץ שידור:
גלי צה"ל

הפקה

אייל מרקו

עריכה

נועם פלג
[ -2012]
רום אטיק
[2011-2012]

משתתפים

דורון נשר
מגיש