א'

בתפקיד עצמה

2016שי ודרור
מגישת פינת צרכנות

כללי

  • שמה המלא של א' לא נחשף מעולם

מאחורי הקלעים

  • עבדה בעברה כמנקה באולפן ממנו משודרת התוכנית שי ודרור שבה היא מגישה פינת צרכנות (2010)

שאלות ללא תשובות


אישים בפייסבוק | מדיניות פרטיות