אביה סהראי

מפיקה

+2019ילדי בית העץ
מפיקה בפועל
+2019האח הגדול VIP
+2019קופה ראשית
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

2017געגוע
תיאום הפקה