אביטל יוספי

מפיקה

+2019פול גז
2019אול אין
2018עד הקצה - ג'סטה 2
2018גיבור בעננים
מפיקת פוסט

תפקידים שונים

2018גיבור בעננים
ניהול הפקה