אביטל יוספי

מפיקה

2019אול אין
2018עד הקצה - ג'סטה 2

תפקידים שונים

2018גיבור בעננים
ניהול הפקה