אבי אתגר

עורך

+2020אבי אתגר
1992מוצ"ש

בתפקיד עצמו

+2020אבי אתגר
מגיש
1993מוצ"ש
מנחה

תפקידים שונים

1991מוצ"ש
מערכת