אבי זלן

מפתחות:
מדע ורפואה

בתפקיד עצמו

2017המכון לרפואה משפטית
משתתף