אבי מוסל

במאי

2004מכתוב

שחקן

2001מרס תורכי
שוטר בבית מרקחת

צלם

1995שחקנים

תפקידים שונים

1994בידיים טובות
ע. במאי