אבי מיטלמן

גיל:51  (נולד ב-19/3/1970)
נולד בשם:אברהם מיטלמן
מפתחות:
גאים/גאות

בתפקיד עצמו

2007אל תעזבי את תל אביב

קשר משפחתי