אבנר כץ

מפתחות:
בובות

תסריטאי

1987רחוב סומסום

שחקן

1986רחוב סומסום
אבנר

תפקידים שונים

1992שלום סומסום
עיצוב קיפי
1987רחוב סומסום
מעצב בובת קיפי