אבנר פלד

מפיק

2019ימים נוראים
מפיק בפועל
2017החטאים
מפיק בפועל

תפקידים שונים

1989אבא גנוב 2
ניהול הפקה