אבנר תבורי

מפתחות:
עיתונאים

בתפקיד עצמו

1984זהו זה!
מגיש פינת חדשות