אדוה יהושע

שחקנית

2019מתיר עגונות
ציביה
2019צומת מילר
מזכירה
2018גאולה
אחות בביה"ח

תפקידים שונים

+2020כפולה
ע. צלם
2018פריסטייל פסטיגל
ע. צלם
2018שרוכים
ע. צלם
2018גאולה
ע. צלם
2017צפוף
ע. צלם
2016מסובך
ע. צלם