אדי שוקחה

בתפקיד עצמו

2013בית ספר למוסיקה
תלמיד בכיתה של מתי כספי