אדמונד גיגי

שחקן

+2019שנות ה-80
שוקרון השיכור
2017בית הכלבים
יחיאל
2015פרודים
פקיד ארגון ותקינה
2014אחת אפס אפס
2012הירושה
אליהו
2011רסיסי אהבה
בעל מסעדה
2010חסמב"ה דור 3
שוטר
2010עד החתונה
אליהו שם טוב
2006קולולוש
חשדי
2005עד מדינה
חוואג'ה
2005כתב פלילי
אדמונד בן גיגי