אהרון אלמוג

שחקן

1997מצליח
טיטו
1987ילדי סטלין
1976ניקוי ראש
דמויות שונות
1972הגלולה
1969מקרה אישה