אודי קדישזון

גיל:68  (נולד ב-21/3/1951)

מפיק

1982דורית - חשיפה איטית
מפיק בפועל