אוהד אלון

בתפקיד עצמו

2011הישרדות - איי קמרינס
מודח 13