אולסי פרי

גיל:69  (נולד ב-3/7/1950)

שחקן

2007מסודרים
בתפקיד עצמו
1985רחוב סומסום
בתפקיד עצמו
1979לא לעלות יותר

כללי

  • התגייר בגיל 28

משפטי

  • נידון לעשר שנות מאסר, מתוכן ריצה חמש, בעוון ניסיון להפצת הרואין בארצות הברית (1987)