אופיר אביגור

מפיק

+2019פעם בשבוע עם תום אהרון
מפיק פוסט

עורך

+2019פעם בשבוע עם תום אהרון

תפקידים שונים

+2019פעם בשבוע עם תום אהרון
ניהול תחקיר ויזואלי