אופיר אביגור

מפיק

+2020פעם בשבוע עם תום אהרון
מפיק פוסט

עורך

+2020פעם בשבוע עם תום אהרון

תפקידים שונים

+2020פעם בשבוע עם תום אהרון
ניהול תחקיר ויזואלי