אופיר קריאף

גיל:28  (נולד ב-17/3/1991)
מפתחות:
כדורגל

בתפקיד עצמו

2017טהורה לעד
קשר