אורטל קופרמן

מפיקה

2018המתחזים
2015אומרים שהיה פה
2014איזו מדינה
2014ראש בראש
2013מה זה מוזה?

תפקידים שונים

2014תראו אותי
ניהול הפקה