אורי איילון

מפתחות:
גלצניקים

בתפקיד עצמו

2000בוקר טוב צה"ל
מגיש
2000חייל לילה
מראיין