אורי בר יוסף

תסריטאי

2003שתיקת הצופרים
(עפ"י ספרו)