אורי טרטאקובסקי

גיל:37  (נולד ב-23/10/1983)

בתפקיד עצמו

2010המהדורה
מגיש הפינה הירוקה
2004נקניקייה
מנחה / דמויות שונות

קשר משפחתי